Natuurlijk!

Natuurlijk Coachen is een manier van begeleiden die er op gericht is om je dichter bij je eigen natuur te brengen en daar kracht en energie uit te ontlenen. “Je staat in je kracht” is een heel bekende uitdrukking. Als je in je kracht staat, dan sta je dichtbij je eigen natuur. Natuurlijk Coachen is een werkwijze om stapje voor stapje dichterbij dit doel te komen. Het is een manier van coachen waarbij we veel in de natuur zullen zijn, want de natuur heeft zoveel te leren. De natuur kan een spiegel zijn, een leermeester en we zullen natuurlijke energieën gebruiken om de weg van onze eigen energie vrij te maken. Van oorsprong is de mens natuurlijk een onderdeel van de natuur, we zijn dit alleen soms een beetje vergeten. Natuurlijk Coachen is een proces van her-inneren, wie en wat we als mens in wezen zijn, wie jij bent en wat je plaats is. In balans te komen met jezelf en daarmee ook met je omgeving. En daar volledig in harmonie in te kunnen functioneren.

Natuurlijk Coachen

In mijn praktijk begeleid ik een ieder die op zoek is naar meer balans, energie en zin in het leven. Onze maatschappij is sterk in ontwikkeling en vraagt veel aanpassingsvermogen van ons. Maximale veerkracht vind je door dicht bij jezelf te staan. Ik biedt je inzicht, steun en focus om de uitdagingen die het leven je biedt vol aan te gaan en het maximale uit jezelf te halen. Mijn inspiratiebron is de natuur. Het is een geweldige spiegel, en de natuur geeft rust, vertrouwen en positieve energie. Je zult merken dat het de leermeester is tijdens het gehele proces waar je doorgaat. De leermeester om je beter te leren luisteren naar en vertrouwen op je intuïtie. De technieken die ik gebruik zijn gesprekken, oefeningen, visualisaties, reading, healing en eventueel massage. Bovenal  zullen we veel in de natuur zijn, om wandelend stapje voor stapje dichterbij je doel te komen. En te voelen, direct te voelen wat ik je te leren heb.


Button

Natuurretraites

In 2014 ben ik begonnen met het organiseren van natuurretraites. We waren toen  in Noorwegen en hebben een programma opgezet en gedraaid. De reacties waren posities en vragen om herhaling. Dit jaar blijven we in Nederland, en wel dicht bij huis in de Achterhoek. Voor datum en programma druk op de onderstaande button.
Button

Levensportretten

Als het einde van uw leven naderbij  komt en u wilt uw leven beschreven, opgetekend hebben, dan kan ik dat voor u doen. Een levensportret is als het ware een schilderij in woorden, een karakterschets, persoonstekening, wat u kunt nalaten aan uw dierbaren of wat u geschonken kan worden door uw dierbaren. Een levensportet is een document, respectvol en liefdevol geschreven, waarin verwoord wordt wie iemand is. Ieders levensverhaal is uniek en kenmerkt een persoon. Gebeurtenissen worden beschreven, maar ook waarom die gebeurtenissen voor die persoon belangrijk waren en wat het met hem of haar gedaan heeft. Relaties komen als vanzelf ook aan bod. Een leven is altijd een weg, een weg die bewandeld wordt. Op ieder punt kan je je afvragen, wat heeft deze weg mij gebracht? Om dit beschreven te zien, deels in eigen woorden en deels doordat er door de gesprekken dingen boven komen waar je je eerst misschien niet zo bewust van was, kan ook vrede geven. Het is zoals het is, met alle liefde en respect. Als balsem voor de ziel.
Button

Contact

Natuurlijk!

Carolien van der Laan

tel. 06-24909345

carolienvanderlaan@gmail.com

Praktijkadres: Bedrijvenweg 3, 7251 KX  Vorden

Wie ben ik?

Mijn naam is Carolien van der Laan. In mijn jeugd heb ik veel tijd in de natuur doorgebracht, en heb zo een natuurlijke en sterke verbinding gekregen met de natuur. Na de middelbare school ben ik natuur- en landschapsgeografie gaan studeren. Tijdens mijn studie werd mij al duidelijk, dat veel cognitieve kennis deze verbinding niet sterker deed worden. Hoe meer je weet, hoe minder je wellicht voelt. En meer kennis leidt niet altijd tot meer wijsheid. De studie heb ik met succes volbracht, maar tijdens mijn latere werk was de verbinding zo ver verloren gegaan, dat ik er een burn-out aan overhield. Een lang traject van her-inneren, gevoed door cursussen, een volledige opleiding Intuitieve Trainingen, en een steeds verder gaand pad op weg naar de verbinding met de universele energie en kennis van de oude wijsheid heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ik wil u helpen om uw weg te vinden en zal u met mijn kennis en ervaring graag terzijde staan.

Tarieven en Werkwijze

Voor consulten en coaching reken ik een tarief van 50 Euro per uur. De intake duurt vaak langer, ook kan het zijn dat ik voorstel om een langere wandeling te gaan maken. Voor het tweede uur reken in 25 Euro. Ik werk vanuit ons bedrijfspand in Vorden, dat ligt direct aan de bosrand.

Voor het schrijven van een levensportret reken ik voor de gesprekken die ten grondslag liggen aan het document een tarief van 50 Euro per uur of 150 Euro per dagdeel exclusief voorrijkosten. De gesprekken doe ik het liefst bij u thuis, om u in uw eigen omgeving te kunnen zien. Voor de voorrijkosten hanteer ik een tarief van 0,29 Euro  per kilometer. Voor het uitwerken van het document reken ik eveneens een tarief van 150 Euro per dagdeel. De totale kosten van het document, gedrukt en gebonden, liggen afhankelijk van de hoeveelheid tekst en foto's doorgaans tussen de 500 en 1000 Euro.